ISFIda professor Ahmadali Asqarov bilan akademik soat

Bugun Ijtimoy va siyosiy fanlar institutida tahsil olayotgan talabalar uchun professor Ahmadali Asqarov ishtirokida akademik ma’ruza soati tashkil etildi.

Ahmadali Asqarov О‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, О‘zbekistonda xizmat kо‘rsatgan fan arbobi, “Abu Rayxon Beruniy” nomidagi davlat mukofoti laureati, tarix fanlari doktori, taniqli tarixchi-arxeolog olim bo’lib, ezgulik yо‘lini о‘zining hayot tamoyili qilib olgan ustoz va bag‘ri keng inson sifatida tanilgan

Professor Ahmadali Asqarovning kо‘p yillik ilmiy izlanishlari 12 ta yirik monografik asarida, 300 dan ortiq ilmiy, ilmiy-ommabop ishlarida о‘z aksini topgan. Ustozning qalamiga mansub bir qancha Tarix o‘quv qo‘llanmalari va o‘quv adabiyotlari ham chop etilgan.

Akademik Ahmadali Asqarov yoshlar bilan samimiy muloqot qilib, ularni ilm yo‘lidan borishga, tarixning hali kashf etilmagan yangi qirralarini ochishga undadi.

ISFIda akademik soatlar davom etadi.